Gofido logotyp
Alla inlägg

630 miljoner i provisioner senaste fem år - till vilken nytta?

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2021-03-12 - 4 min läsning

Folksam betalar varje år över 100 miljoner i provisioner till Swedbank och det ökar år efter år. De senaste fem åren har de betalat över 630 miljoner till Swedbank genom dotterbolaget Tre Kronor Försäkring AB. Samtidigt verkar vdn vara omedveten om omfattningen eller inte bry sig.

"150 miljoner kanske inte låter så mycket för ett stort företag som Folksam, fast med 1,5 miljon kunder motsvarar det 100 kr per kund, vilket i hemförsäkringsbranschen är en vanlig månadspremie, så tänk på det nästa gång Folksamkund, januarimånad är betala Swedbank-månad"

Att banden mellan Swedbank och Folksam är starka råder det ingen tvivel om. Folksam äger aktier i Swedbank och Swedbank rekryterar vd:ar från Folksam. Alla delar är dock inte lika kända. Och de rör de ömsesidiga affärsrelationerna Folksam och Swedbank har. En sådan är försäljningen av försäkringar via Folksams dotterbolag Tre kronor Försäkring AB.

Varje år betalar Folksam sak strax över 150 miljoner i provisioner till försäkringsförmedlare, det som dock inte står utskrivet är att nästan allt numera går till Swedbank. Det står heller ingenting i Swedbanks årsredovisning om att bolaget tar emot provisionerna från sin näst största ägare.

När vdn för Folksam medverkade på Di Försäkring för några veckor skröt hon om Folksams transparens och att Folksam för sina kunder exakt redovisar vilka provisioner de betalar. När jag själv ställer en fråga via moderatorn om Folksams kunder får reda på hur mycket de betalar Swedbank svarar hon nervöst att det får hon kolla upp och återkomma med.

Till saken hör att mer än hälften av alla provisioner från Folksamgruppen går till Swedbank och nästan alla provisioner från Folksam sak. Något en vd nog känner till.

De senaste åren har provisionerna även ökat kraftigt och är nu upp nära 40% de senaste fem åren och 57% de senaste åtta.

Källa: Tre Kronor Försäkring AB årsredovisning 2013-2019

"Transparens är inte någonting man säger eller gör en insats om, det ska genomsyra hela verksamheten och en vd ska kunna säga uppenbara saker även fast det riskerar att göra någon irriterad", tycker åtminstone jag.

Ska då inte Folksam få sälja försäkring på det här sättet? Trots den något grötiga och kladdiga konstruktionen så kanske det, om det verkligen gynnar båda parter, men 150 miljoner är över 60% av Folksam saks försäkringsresultat och nära hälften av den årliga återbäringen, så omfattningen är problematisk tycker jag.

Ömsesidiga Folksam har även en moralisk skyldighet att verkligen ta sina kunders perspektiv på allvar och jag frågar mig om äktenskapet Swedbank-Folksam verkligen är så lyckligt för bägge parter - eller kanske är det dags att gå skilda vägar?

Väl mött

Henrik

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023