Gofido logotyp
Alla inlägg

Barnförsäkring - ska vi ha en?

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2021-10-05 - 3 min läsning

En läsare hör av sig med frågan: behöver jag en barnförsäkring? Bra fråga säger jag! Låt oss resonera tillsammans!

Låt oss börja med. Vad används barnförsäkringen till? Att ge ersättning vid sjukdom- och olycksfall. Allt från diabetes, benbrott, tandverk till förlamning, och vanligtvis ger försäkringen ett engångsbelopp likt en livförsäkring. Försäkringarna brukar även komplettera den olycksfallsförsäkring som din barn har när de går i skolan. När och hur gäller den? Vid en sjukdom eller olycka bedöms först om sjukdomen uppkommit efter försäkringen tecknats. Därför är det bra att teckna den så tidigt som möjligt eftersom det kan bli gränsdragningsfall när en sjukdom uppkommit. Sedan bedöms skadan om den är medicinskt (bestående funktionsnedsättning) och om den är ekonomisk (påverkar framtida jobbmöjligheter). För att vara ekonomisk brukar det krävas att den framtida inkomstnivån bedöms vara 50% lägre än normalt. Nivåer på ersättning? Försäkringarna säljs ofta med olika "maxnivåer", exempelvis 1,2 miljoner vid ekonomisk eller medicinskt invaliditet. Viktigt att komma ihåg är att du sällan får ut maxnivån utan en procentsats av den. Så vid exempelvis diabetes blir ersättningen 15% av maxbeloppet. Alltså 180 000 kr. Blindhet ger 68%. Vid högre funktionsnedsättning som blindhet kan du dock få ut mer än maxnivån hos vissa aktörer. Psykiska sjukdomar kan ibland undantas. Ärr brukar även ge ersättning och beror på var det sitter och hur framträdande det är. På benet, lagom framträdande ger ca 10 000 kr. Det ingår också vanligtvis ersättning för sjukhusvistelse, vård- och omvårdnadsbidrag, rehabilitering, kristerapi och en mängd andra kringkostnader. Om du fördjupa dig i ämnet finns en länk längre ner med de olika ersättningsnivåer hos olika försäkringar som Konsumenternas försäkringsbyrå satt samman. Så ska ni ha en barnförsäkring? Rent krasst är det en personlighetsfråga. Vissa beskriver barnförsäkringar som ett absolut måste och att de varit ett oerhört stöd när deras barn råkade ut för en olycka. Andra har betalat tiotusentalskronor och ändå glömt att få ersättning för ärrbildning. Inga försäkringar prissätts så att du ska "tjäna" på de. Det är osannolikt att ditt barn kommer råka ut för något och om något skulle hända handlar det vanligtvis om ett belopp på ett par hundra tusen kronor. Har du en god ekonomisk situation är jag tveksam till att barnförsäkring behövs.

Sedan självklart, om något riktigt allvarligt händer ger den ett bra stöd och ett bra komplement till den grundersättning som staten ger. Men, återigen, vi har ändå ett välfärdssystem i Sverige tillskillnad från exempelvis USA, så även om du inte har en barnförsäkring kommer inte barnet eller du att lämnas åt sitt öde. Med det sagt. Är du orolig, köp en barnförsäkring, det är väl bättre än att lägga pengarna på CMORE eller ett paket cigaretter.

Väl mött

Henrik

Länkar: Konsumenternas försäkringsbyrå - Jämför barnförsäkring Trafikskadenämnden - Räkna ut ersättningsnivå vid ärrbildning

Erbjudande från Gofido: Livförsäkring

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023