Gofido logotyp
Alla inlägg

Ett år med långtidscovid

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2021-03-23 - 5 min läsning

Ett år har gått sedan Covid på allvar började sprida sig i samband med sportlovet 2020. Det betyder också att de som fått långtidscovid närmar sig sina egna 1 år-jubileum med sjukersättning. Tyvärr är det även vid den här tidpunkten som de kollektiva sjukförsäkringarna* sjunker ytterligare.

Så vad händer nu? Efter att 364 dagar gått måste du på nytt söka sjukpenning hos Försäkringskassan. Du kan då beviljas ersättning på 75 procent (ner från 80 procent) av din SGI/lön om din sjukdom inte anses vara en allvarlig sjukdom, då stannar den kvar på 80 procent. Utan att vara medicinsk expert så skulle jag gissa att långtidscovid inte är vad som anses vara en allvarlig sjukdom**.

Vid ansökan ska även din arbetsförmåga prövas och det kan bli tal om att testa att arbete på ditt befintliga eller på ett nytt jobb.

Förutom den statliga sjukpenningen får du även från din arbetsgivare sjuklön och senare sjukpension (via försäkringsbolag), hur mycket är beroende av ditt kollektivavtal och nivåerna fram till 360 dagar är enkelt att kolla på Ersättningskollen.

Från 361 dagar och framåt försvinner i flera fall sjukersättning- eller sjukpension från din arbetsgivare. Om du exempelvis är anställd på kommun-, region eller i kyrkan så försvinner de helt. Men verkar ligga kvar om du är statligt anställd. De försvinner även på nivåer upp till 380 000 kr om du är anställd tjänsteman (inom ITP), men ligger kvar på samma nivå för överskjutande inkomster upp till 2 miljoner kr.

Du bör därför i god tid i förväg kontakta ditt fackförbund och arbetsgivare för att se vad som gäller. Ditt fackförbund kan svara på om du tecknat en gruppsjukförsäkring eller vilka andra rättigheter du har enligt ditt kollektivavtal. Nivån på gruppsjukförsäkringen är ibland valbar och ibland inte. Nivån när den inte är valbar brukar ligga i nivå med den ersättning som du haft mellan dag 91-360 dagar, alltså ca 3 000 - 4 000 vid en lön på 40 000 kr. Du ska då inte märka någon större skillnad mellan dag 360 och dag 370 med andra ord.

Så för att summera: Kontakta arbetsgivare och fack i god tid. Se till att göra en ny anmälan om sjukpenning så ska det nog lösa sig.

Väl mött

Henrik

*Med kollektiva sjukförsäkringarna menar jag i första hand de sjukförsäkringar du både får och kan teckna via din arbetsgivare. På en kollektivavtalad arbetsplats ingår de och på arbetsplatser utan kollektivavtal brukar de tecknas hos Euroaccident.

**Läs gärna kriterierna på socialstyrelsen

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023