Gofido logotyp
Alla inlägg

Inlåsning hemförsäkring - en jämförelse över Europa

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2022-12-15 - 3 min läsning

Idag kan ni lyssna på mig i Risk & Försäkrings podd. Där pratar jag bland annat om vad jag tycker felar på den svenska försäkringsmarknaden. En viktig fråga gäller inlåsningen av hemförsäkringskunden. Här går jag igenom hur det ser ut i Europa på djupet.

Tyskland tyskland tyskland. Tyskland har varit dominerande på försäkringsmarknaden under lång tid och när vi går igenom inlåsningen blir det extra tydligt hur de tyska försäkringsbolagen fortsätter att sätta standarder.

De flesta länder som angränsar till Tyskland har inlåsning på 12 månader i taget. Förklaringen stavas med största sannolikhet återförsäkringen, alltså de tyska försäkringsjättarna (Munich Re, Allianz, Hannover Re) som försäkrar försäkringsbolagen. En annan förklaring är helt enkelt tysk tradition. Vi har tittat på Tyskland när vi organiserat oss i Sverige (och i en mängd andra länder).

Sedan finns de som älskar frihet - Liberté! Stora länder som Frankrike och England har 1 månaders uppsägningstid (om än med några specialregler som vi ska komma till). Även Spanien, Schweiz, Luxemburg, Norge och Portugal har omgående uppsägningstid i praktiken. Nedan en översikt:

Specialreglerna då? Ja, i England behöver du betala en hanteringsavgift för att lösa försäkringen, dock endast ett par hundra kronor. I Frankrike har de en intressant lösning. Första året så är det 12 månaders inlåsning, men sedan blir det 1 mån. Bra kompromiss kan jag tycka. Norge och Portugal är de länderna jag har hittat som har helt fritt, utan förbehåll. En känga till Gjensidige är väl på sin plats - varför har ni inte samma regler i Sverige som i Norge? Vad hände med brödrafolket?

I Spanien, Schweiz och Luxemburg får du välja period du vill ha hemförsäkringen på och uppsägningstiden varierar därefter mellan 1-3 månader. Kan också vara en intressant lösning ifall försäkringsbolagen vill erbjuda rabatter för längre inlåsningstider.

Som slutkläm. Det finns uppenbarligen andra länder som klarar av en friare hemförsäkringsmarknad och i Sverige finns det redan nu ett flertal aktörer (Gofido inkluderat) som erbjuder 1 månaders (eller direkt) uppsägningstid. Är det dags att lagstifta? Eller klarar branschen verkligen av att självreglera sig? I Frankrike var det just rapporter som FIs som ledde fram till Hamon law som gav friare flytträtt.

Väl mött

Henrik

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023