Gofido logotyp
Alla inlägg

Mot Almedalen

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2022-07-01 - 2 min läsning

På söndag 3/7 drar årets Almedalsvecka igång. Jag kommer vara på plats och prata försäkringar. Det finns ett antal saker som jag tycker är spännande och som borde förändras vad det gäller försäkringar. Här kommer de:

Inlåsningen. Idag blir alla kunder inlåsta per automatik ett år i taget. I grund och botten är det försäkringsbolagen själva som väljer det, men det finns även ett lagstöd som gör att avtalet, om inget nämns, blir 1 år i taget. Det här skulle jag vilja ändra på. Antingen ändrar branschen det själva. Det kan fortsatt vara 1 års-avtal fast med en uppsägningsperiod på 1 månad. Vore rimligt. Försäkringsbolagen slipper ge ut förnyelser varje månad samtidigt som kunden får sin frihet tillbaka. Eller så tar lagstiftaren och sätter ner foten och ger konsumenten rätt till att säga upp avtalet.

Obligatorisk hemförsäkring. 400 000 personer i Sverige är oförsäkrade - de har ingen hemförsäkring. Många är födda utomlands eller är unga. Begränsade medel och okunskap gör att de faller utanför det skydd som alla vi andra har. Detta får direkt påverkan på mångas liv och skapar en oerhörd stress när olyckan är framme. I förlängningen driver det även upp hyrorna då fastighetsägarna tvingas ta kostnader för skador som uppkommer. Lösningen är att i första hand ge fastighetsägare rätt att kräva, följa upp och upphandla om obligatorisk hemförsäkring för sina hyresgäster. Ett alternativ hade varit att staten krävde en hemförsäkring på samma sätt som med trafikförsäkringen.

Förenkling av villkor. Länsförsäkringars villkor för en hemförsäkring är på 40 sidor. Trygg-Hansas på 96 sidor. Det är omöjligt för en försäkringskund att på förhand veta vad personen kommer få ut vid en skada. Här borde branschen gå samman i syfte att förenkla för alla. Ta ett område i taget, ta sedan bort undantag och specialvarianter. I alla villkor borde det även vara obligatoriskt med ett översiktsbild som förklarar principerna kring skadeersättning inkl. åldersavdrag, aktsamhet och marknadsvärdeprincipen (att du ska ersättas vad saken var värd precis innan skadan).

Är du politiker, i försäkringsbranschen, ombud i hyresgästföreningen eller fastighetsägare så tveka inte att kontakta mig på henrik@gofido.se. Pratar gärna vidare under en fika i Visby.

Väl mött

Henrik

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023