Gofido logotyp
Alla inlägg

Skogsförsäkring

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2023-03-07 - 3 min läsning

Det finns ungefär 300 000 privata skogsägare därute. Alla har inte en försäkring, men alla har nog tänkt på det. Här går vi igenom vad en försäkring täcker och vilka avvägningar som finns.

Gofido erbjuder inga skogsförsäkringar utan jag har pratat med Dina försäkringar som länge haft som nisch att försäkra skog- och lantbruk. Även några av de andra stora försäkringsbolagen som Länsförsäkringar, Folksam och If försäkrar skog- och lantbruk. Det finns även två mindre bolag, Brunskogs i Arvika och Stångenäs i Lysekil.

Två nivåer av försäkring. Skogsförsäkringar är rätt enkla att förstå. Du har en som är en bas, den heter vanligtvis Brand och ersätter just brandskador, även sånt som orsakas av åsknedslag och explosioner samt stöld och skadegörelse ingår. Sedan finns Paket och då bygger du ut skyddet mot snö- och stormskador samt skydd vid plantering (mot sork, insekter, svampar). Ingen försäkring täcker skador från granbarkborren eller viltbetesskador.

Priset följer av storleken på den produktiva skogsmarken och inte hur skogen är sammansatt. Så om du har 80 ha skog kostar det lika mycket om det står gammal stormutsatt skog som om den är nyplanterad. Det spelar heller ingen roll om det är en blandskog med stor andel björk eller ren granskog. Ett ca pris är mellan 50-60 kr per ha och år för Paket.

Ersättningen som du får ut täcker virkesförluster, röjningskostnader samt föryngring. Hur mycket du får ut följer av olika tabeller och det sker alltid en bedömning över den faktiska skadan. Nedan exempel på stormskada samt ersättning vid föryngring.

Som framgår täcker inte direkt beloppet för stormskada hela värdet utan tanken där är mer att ersätta mellanskillnaden när ett träd blir massa istället för timmer eller bränsle/vrak istället för massa. Ersättningen för brand är virkesvärdet minus restvärdet efter skada, sedan sker en del beräkningar, men ersättningen är i regel högre än den för storm.

Självrisk då? Den är på 20% av prisbasbeloppet, så ca 10 000 kr, sedan finns det variationer och särskilda händelser med annan självrisk, men här någonstans ligger det. Det betyder också att försäkringen inte täcker småskador utan är tänk att hjälpa till vid större händelser. Det finns även exempelvis krav på skadans omfattning vid storm som filtrerar bort småskador.

Är det värt det? Skogsmark i södra delarna av Sverige ger ungefär 4 000 - 4 500 kr per ha och år i avkastning, i norra Sverige ligger det runt 2 000 - 2 500 kr. Oavsett kanske det kan vara värt 50 kr i månaden för att kunna sova gott när höststormen drar förbi? Det räcker gott att oroa sig över barkborrar, betande älgar och fluktuerande virkespriser tänker jag.

Har du några erfarenheter av skogsförsäkring får du gärna höra av dig till mig och berätta om din upplevelse. Du når mig på henrik@gofido.se eller på Twitter (@Henrik_Senestad)

Väl mött

Henrik

PS. Ifall ni vill förkovra er ytterligare kan jag tipsa om min examensuppsats från 2011 om stormen Gudrun och försäkringsbolagens effekter på prisbildningen. ds.

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2022