Gofido logotyp
Alla inlägg

Solid och hur man läser rapporten

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2022-02-08 - 4 min läsning

Nu på morgonen rapporterade Stockholmsbörsen enda försäkringsbolag Solid Försäkringar. Jag tänkte kort kommentera rapporten och gå igenom hur man läser den. Vad är viktigt och vad ska du se upp med.

Ett försäkringsbolag står på två ben. Det ena är den löpande verksamheten. Det är själva försäkringsverksamheten. Det betyder inbetalning och intäkter in för en assistans, hövding eller reseförsäkring. Det betyder också utbetalningar och kostnader i form av anmälda och uppskattade skador, marknadsföring, löner och lokaler. Resultatet betecknas "försäkringstekniskt resultat". I korthet. Tänkt EBIT (Earnings before interest and taxes) så hamnar du hyfsat rätt.

Det andra benet är vad som kommer efter i resultaträkningen. Det är avkastningen från kapitalverksamheten. Hur bolaget har förvaltat och avkastat sina pengar. Ett försäkringsbolag har pengar av två anledningar; ett är för att de tar in premier först och så sker en skada vid ett senare tillfälle, det andra är av regulatoriska skäl. De måste alltid ha en påse pengar för att få bedriva sin verksamhet. Det är för att kunna säkerställa att alla ska kunna få ersättning (på sina skador) även om verksamheten går i konkurs.

Försäkringsverksamheten är vanligtvis rätt så stabil, men kapitalförvaltningen är det inte utan varierar med börsen och räntemarknaderna. När man läser en rapport är det därför viktigast att titta hur det första benet, själva verksamheten utvecklas. Växer intäkterna och kan de hålla skadenivåerna under kontroll? Paradoxalt nog kan dock kapitalförvaltningen stå för större delen av resultatet enskilda kvartal.

Så hur gick det då? Kommentar till Q4 och helårsrapporten:

Verksamheten växte på i en god takt skulle jag säga. +12% för Q4 och +7% för helåret. Det tekniska resultatet följde dock inte med i samma takt. Men det beror uteslutande på de noteringskostnader som bolaget tagit under året, totalt ca 10 miljoner kronor, varav 8,5 miljoner under Q4. Ifall man räknar bort de landar blev exempelvis resultattillväxten 7% för helåret det också. Q4 var dock något svagare än väntat även utan noteringskostnader. Rent produktmässigt är det Assistans (Motor och Resor) som är den riktiga tillväxt och vinstmotorn. Både bil- och resemarknaden blev väl något nedtryck i slutet av Q4 och så även in nu i Q1. När restriktionerna släpps lär det ta fart igen. Samarbetet med Svea Ekonomi med inkomstförsäkringar är intressant. Fler nya samarbeten måste till för att lyfta bolaget från den position de har nu.

Kapitalförvaltningen. Helåret gick bra, men i Q4 syns den ränteuppgång som hade påbörjats då. Alla försäkringsbolag har en stor del av deras förvaltning i räntepapper och obligationer. Så även hos Solid. I runda slängar är det 85% av tillgångarna. När räntorna går upp kommer avkastningen på obligationerna gå upp, men den initiala effekten är att de obligationer du har går ner i värde. Den här effekten kommer troligtvis att fortsätta under 2022. I Q4 kompenseras obligationsnedgången av ökat värde på resterade 15%, nämligen de aktietillgångar som bolaget har. Som vi alla vet har dock börsen gått ner sedan dess. Så räkna inte med något stöd här i Q1:an.

Summa summarum: På sista raden levererar bolaget en vinst på 6 kronor per aktie för helåret, trots noteringskostnaderna. Eller en vinst före skatt på 155 miljoner kronor, varav kapitalförvaltningen stod för 40 miljoner. Ifall vi räknar på att tillväxten fortsätter, men att kapitalförvaltningen gör ett nollår, bör vinsten för 2022 landa någonstans på 106 miljoner efter skatt. Det ger ett p/e på runt 10. Jag tror inte Solid kommer vara någon börsraket i år och det finns fortsatt runt 14 000 aktieägare som fått aktien mer eller mindre ofrivilligt. Antalet ägare har stadigt minskat sedan noteringen och kommer fortsatt pressa kursen. Men, det kan bli värt att plocka in Solid senare i vår när kanske börsen vänt och räntemarknaden lugnat ner sig något samt vi börjar resa och köpa bilar igen.

Som tidigare kommunicerat lämnar inte Solid någon utdelning för 2021. Det är nog lite av en besvikelse för många (trots att det stod i prospektet). Tror Solid hade mått bra av att börja dela ut så snart som möjligt.

Väl mött

Henrik

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2022