Gofido logotyp
Alla inlägg

Större ansvar ger ett lägre pris

Henrik Senestad
Henrik Senestad, Försäkringsekonom Gofido
2020-12-11 - 3 min läsning

En högre självrisk ger ett lägre pris. Men, hur mycket lägre pris? Jag har granskat de åtta största försäkringsbolagen för att se hur bolagen belönar kunder som tar ett större ansvar.

Endast 3 av 8; TryggHansa, Dina och ICA, tillåter att kunden väljer nivå på självrisk i registreringsförfarandet för en hyres- eller bostadsrätt. Hos resten är det bara att ringa in. Dina försäkringar är den aktör som belönar kunden mest. Här går det att få ner priset med nära en tiondel på att dubbla självansvaret från 1 500 kr till 3 000 kr. ICA ligger nära därefter. Hos Trygghansa gäller istället ungefär en tjugondel. Samma svar får jag när jag ringer in till en annan av försäkringsjättarna. Så här tar de mindre försäkringsbolagen hem matchen.

Att öka självrisken ytterligare ger ett ännu lägre pris, men inte lika mycket. Att dubbla från 3 000 kr till 6 000 kr ger lika mycket på priset som att gå från 1 500 kr till 3 000 kr, med andra ord inte lika belönande sätt till ditt ökande ansvar.

Anledningen beror på skadestatistiken. Nära 8 av 10 skador som försäkringsbolagen reglerar landar runt 3 000 kr. Så ansvaret handlar om att inte söka ersättning för mindre skador.

Själv har jag en hemförsäkring mest "för-säkerhets-skull", ifall något riktigt allvarligt skulle inträffa. Jag har därför valt ett grundansvar på 3 000 kr. Här är mitt tips att fundera igenom varför du har en hemförsäkring och vilka nivåer du klarar.

För att summera. Ett större ansvar lönar sig, men skippa att gå allt för högt, utan stanna vid 3 000-4 000 kr om du väljer att ta större ansvar. För nivåerna högre upp blir du inte lika belönad för.

Väl mött

Henrik

PS. Denna granskning handlar om hyres- och bostadsrätter, det finns andra möjlighet för villor och jag vet att exempelvis Länsförsäkringar har fler val vad gäller självrisken för dem, något som jag kommer gå in på i framtiden ds.

Henrik Senestad
Henrik Senestad
Försäkringsekonom Gofido

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023