Gofido logotyp

Bolagsinformation

Bolagsinformation

Gofido, registrerat som Care of Fido AB, org. nr. 559169-4632, med registrerad adress Stadsgården 6, 116 45 Stockholm, Sverige, står under Finansinspektionens (FI) tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Care of Fido AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för Eir Försäkring AB:s och Bliwa Livförsäkring AB:s räkning.

Care of Fido AB är registrerat som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen avser vissa skadeförsäkringsklasser (angivna nedan under tillstånd). Du kan kontrollera det via Bolagsverket.

Du kan kontrollera Care of Fido AB:s, Eir Försäkring AB:s och Bliwa Livförsäkrings AB:s tillstånd hos FI. Care of Fido AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

De anställda som förmedlar försäkringar är registrerade hos FI. FI kan lämna ytterligare upplysning om anställdas rätt att förmedla försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller och du kan kontakta FI på:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

fi.se
finansinspektionen@fi.se
08-408 980 00

Tillstånd

 • Motorfordonsansvar

 • Fartygsansvar

 • Allmän ansvarighet

 • Annan förmögenhetsskada

 • Rättsskydd

 • Assistans

 • Olycksfall

 • Sjukdom

 • Landfordon

 • Fartyg

 • Godstransport

 • Brand och naturkrafter

 • Annan sakskada

Gofido står som försäkringsförmedlare under tillsyn av

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

konsumentverket.se
konsumentverket@konsumentverket.se
0771-42 33 00

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

imy.se
imy@imy.se
08-657 61 00

Gofido är registrerade som förmedlare hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras via

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

bolagsverket@bolagsverket.se
konsumentverket@konsumentverket.se
077-167 06 70

Gofido förmedlar bara försäkringar åt ett försäkringsbolag per produkt, vilket innebär att vi inte jämför mellan olika alternativ på marknaden.

Om du inte är nöjd

Om du efter att ha pratat med våra medarbetare i kundteamet fortfarande är missnöjd kan du vända dig till Gofidos klagomålsansvarige, Simon Cederholm, genom att mejla klagomal@gofido.se eller skicka brev till Gofido, Klagomålsansvarig. Stadsgården 6
116 45 Stockholm. Vi behöver information om ditt ärende och vad du anser är fel för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan även behöva lite tid på oss att hantera ditt ärende, men vi återkommer till dig senast inom två veckor. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

För kostnadsfri hjälp kan du också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentverket (Hallå konsument). Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Gofido om detta. Har du hunnit betala din försäkringspremie återbetalas pengarna inom 30 dagar.

Våra försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Care of Fido AB:s försäkringar är Eir Försäkring AB och Bliwa Livförsäkring.

Gofido får ersättning från Eir Försäkring för distribution av försäkringar baserat på premiens storlek och skaderesultat. Gofido får ersättning månadsvis i efterskott utifrån föregående månads resultat.

Gofido får ingen ersättning av Bliwa Livförsäkring för distribution av försäkringar.

Hemförsäkring för hyres- och bostadsrätt

Eir Försäkring AB (org. nr. 559166-0617)
Box 3132
103 62 Stockholm

eirforsakring.se
info@eirforsakring.se

Livförsäkring

Bliwa Livförsäkring (org. nr. 502006-6329)
Box 13076
103 02 Stockholm

bliwa.se
kund@bliwa.se

Kvalificerat innehav

Gofido har inget kvalificerat innehav i Eir Försäkring eller i Bliwa Livförsäkring.

Varken Eir Försäkring AB eller Bliwa Livförsäkring AB eller något annat försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i Gofido.

Gofido har sin ansvarsförsäkring hos

RSG Försäkring
Ingmar Bergmans gata 2
114 34 Stockholm

Allmän information

Ett krav ska riktas mot Gofido eller RSG inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 1 924 560 euro.

På våra försäkringsavtal tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104) och andra tillämpbara regelverk. Genom att teckna en försäkring hos Gofido godkänner du att information rörande försäkringen och Gofido enbart tillhandahålls i digital form. Om du önskar informationen i annan form än digital, kan du kontakta Gofido på kundteam@gofido.se, eller 010-551 3900.

Ladda ned som fil

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023