Hej! Vi använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att besöka den här sidan, accepterar du att vi använder cookies.

Bolagsinformation

Bolagsinformation

Gofido, registrerat som Care of Fido AB, org. nr. 559169-4632, med registrerad adress Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sverige, står under Finansinspektionens (FI) tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

De anställda som förmedlar försäkringar är registrerade hos FI. FI kan lämna ytterligare upplysning om anställdas rätt att förmedla försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller och du kan kontakta FI på:

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

fi.se

finansinspektionen@fi.se

08-408 980 00

Tillstånd

 • Motorfordonsansvar
 • Fartygsansvar
 • Allmän ansvarighet
 • Annan förmögenhetsskada
 • Rättsskydd
 • Assistans
 • Olycksfall
 • Sjukdom
 • Landfordon
 • Fartyg
 • Godstransport
 • Brand och naturkrafter
 • Annan sakskada

Gofido står som försäkringsförmedlare under tillsyn av

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

konsumentverket.se

konsumentverket@konsumentverket.se

0771-42 33 00

Gofido är registrerade som förmedlare hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras via

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

bolagsverket@bolagsverket.se

konsumentverket@konsumentverket.se

077-167 06 70

Gofido förmedlar bara försäkringar åt ett försäkringsbolag per produkt, vilket innebär att vi inte jämför mellan olika alternativ på marknaden.

Våra försäkringsgivare

Hemförsäkring för hyres- och bostadsrätt

Eir Försäkring AB (org. nr. 559166-0617)

Box 3132

103 62 Stockholm

eirforsakring.se

info@eirforsakring.se

Livförsäkring

Bliwa Livförsäkring (org. nr. 502006-6329)

Box 13076

103 02 Stockholm

bliwa.se

kund@bliwa.se

Gofido har inte något kvalificerat innehav i Eir försäkring eller Bliwa försäkring

Gofido har sin ansvarsförsäkring hos

RSG Försäkring

Ingmar Bergmans gata 2

114 34 Stockholm

Gofido får ersättning för distribution av försäkringar baserat på premiens storlek och skaderesultat.

På våra försäkringsavtal tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104) och andra tillämpbara regelverk. Genom att teckna en försäkring hos Gofido godkänner du att information rörande försäkringen och Gofido enbart tillhandahålls i digital form. Om du önskar informationen i annan form än digital, kan du kontakta Gofido på kundteam@gofido.se, eller 010-551 3900.