Vad är ansvarsförsäkring

Ibland händer det som inte ska hända och du råkar skada någon annan eller deras saker. Ansvarsförsäkring eller ansvarsskydd som det också kallas, är en del av din hemförsäkring och ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd. Det som täcks är bland annat rättegångskostnader samt själva skadeståndet. Ansvarsförsäkringen gäller dig som privatperson och inte för något som har samband med ditt arbete eller som du gör för att tjäna pengar.

Tänk på att meddela oss om du krävs på skadestånd

Tänk på att meddela oss om du blir krävd på skadestånd och att aldrig medge skadeståndsskyldighet eller betala något ersättningsbelopp utan vårt godkännande för att försäkringen ska gälla. Tänk även på nedanstående generella punkter:

· När en skada håller på att inträffa måste du så gott du kan försöka hindra eller begränsa omfattningen av skadan. Om du inte gör det kan ersättningen helt eller delvis sättas ned. Exempel kan vara att larma brandkåren, stänga huvudkranen vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade föremål.

· Du måste ta hand om dina och andras saker och inte vara vårdslös eller vanvårda egendom. Din ansvarsförsäkring täcker inte vanligt slitage eller vanvård.

Ansvarsskydd ingår i din hemförsäkring

Ansvarsförsäkringen ingår i din hemförsäkring med det är inte alltid den som ska användas. Sker en olycka på jobbet är det en arbetsolycksfallsförsäkring eller annan försäkring som ska hjälpa dig. Är du med om en trafikolycka så är det istället din trafikförsäkring som tar kostnaderna.

Ansvarsförsäkring med Gofido

Om du hamnar i knipa så hjälper Gofido dig. Vi utreder först och främst om du är skadeståndsskyldig och förhandlar sedan med den som kräver dig på skadestånd. Blir det en rättegång för vi din talan och ersätter rättegångskostnaderna samt betalar det skadestånd du blir skyldig. Vi har samma ersättningsnivå som andra svenska försäkringsbolag på marknaden med ett högsta ersättningsbelopp på 5 miljoner kronor per skadetillfälle för personskada och med samma belopp per år för sakskada. Gofido vaktar dig och du kan känna dig trygg med att du alltid får hjälp när du behöver det. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår ansvarsförsäkring och hemförsäkring.

Kunskap

 • Vad är fast egendom?

  Fast egendom är jord (mark) och den är indelad i fastigheter. Det är vanligt att ordet fastighet används när man pratar om byggnader och hus. Läs mer om fast egendom här.

 • Vad är lös egendom?

  Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Det kan vara lätt att blanda ihop lösöre och lös egendom och tro att de är samma sak. Lös egendom är en bredare definition och innefattar flera kategorier av egendom där lösöre ingår. Läs mer om lös egendom här.

 • Vad är lösöre?

  Lösöre är fysiska saker du har i ditt hem, till exempel möbler, kläder, husgeråd, konst, elektronik och dina personliga tillhörigheter i allmänhet. Läs mer om lösöre här.

 • Vad är självrisk?

  Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den är valbar när du tecknar din försäkring och är minst 1 500 kr med intervaller på 500 kr (max 10 000 kr). Om du har valt överfallsskydd eller resetrubbelförsäkring gäller dessa utan självrisk. Om du har valt rättskydd gäller detta med självrisk på 25 % av kostnaden, dock lägst 5 000 kr. Läs mer om självrisk här.

 • Vad ingår i ett överfallsskydd?

  Vår överfallsförsäkring ger dig en fast ersättning om du utsätts för till exempel misshandel, rån eller våldtäkt. Är du under 26 år ingår det i din hemförsäkring. Är du över 26 år kan du lägga till det som ett tillval. Läs mer om överfallsskydd här.

 • Vad ingår i er hemförsäkring

  I försäkringen ingår

  • Saker (lös egendom, lösöre) som du äger, hyr eller lånar och som du använder privat (ej i jobbet)
  • Pengar som du äger
  • Värdehandlingar som du äger (tex id-handlingar, kontokort och värdepapper)
  • Fast inredning i bostad (inklusive inglasad balkong, markis och TV antenn/parabol som du själv har bekostat och som vid skada inte kan ersättas genom annan försäkring)

  Läs mer om vad som ingår i din hemförsäkring här.

 • Varför är det bra med rättsskydd i en hemförsäkring?

  Om du skulle hamna i domstol i samband med en juridisk tvist kan kostnaderna snabbt skena iväg. Med tillägget rättsskydd går vi då in och ersätter kostnader för ombud och rättegångskostnader. Läs mer om rättsskydd här.

 • Vad är en ansvarsförsäkring för något?

  En ansvarsförsäkring ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker. Bland annat utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och vi för din talan vid en eventuell rättegång. Läs mer om ansvarsförsäkring här.

Man som skaffat försäkring hos Gofido leker med sin hund

Visst vill du vara med?

Du försäkrar bara det du behöver. Ditt val, samma trygghet, lägre pris.

Vill du vara först med att testa? I september är det dags.