Gofido logotyp

Vad är ansvarsförsäkring

Kunskap

Ibland händer det som inte ska hända och du råkar skada någon annan eller deras saker.

Ansvarsförsäkring eller ansvarsskydd som det också kallas, är en del av din hemförsäkring och ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd. Det som täcks är bland annat rättegångskostnader samt själva skadeståndet. Ansvarsförsäkringen gäller dig som privatperson och inte för något som har samband med ditt arbete eller som du gör för att tjäna pengar.

Tänk på att meddela oss om du krävs på skadestånd

Tänk på att meddela oss om du blir krävd på skadestånd och att aldrig medge skadeståndsskyldighet eller betala något ersättningsbelopp utan vårt godkännande för att försäkringen ska gälla. Tänk även på nedanstående generella punkter:

  • När en skada håller på att inträffa måste du så gott du kan försöka hindra eller begränsa omfattningen av skadan. Om du inte gör det kan ersättningen helt eller delvis sättas ned. Exempel kan vara att larma brandkåren, stänga huvudkranen vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade föremål.

  • Du måste ta hand om dina och andras saker och inte vara vårdslös eller vanvårda egendom. Din ansvarsförsäkring täcker inte vanligt slitage eller vanvård.

Ansvarsskydd ingår i din hemförsäkring

Ansvarsförsäkringen ingår i din hemförsäkring med det är inte alltid den som ska användas. Sker en olycka på jobbet är det en arbetsolycksfallsförsäkring eller annan försäkring som ska hjälpa dig. Är du med om en trafikolycka så är det istället din trafikförsäkring som tar kostnaderna.

Ansvarsförsäkring med Gofido

Om du hamnar i knipa så hjälper Gofido dig. Vi utreder först och främst om du är skadeståndsskyldig och förhandlar sedan med den som kräver dig på skadestånd. Blir det en rättegång för vi din talan och ersätter rättegångskostnaderna samt betalar det skadestånd du blir skyldig. Vi har samma ersättningsnivå som andra svenska försäkringsbolag på marknaden med ett högsta ersättningsbelopp på 5 miljoner kronor per skadetillfälle för personskada och med samma belopp per år för sakskada. Gofido vaktar dig och du kan känna dig trygg med att du alltid får hjälp när du behöver det. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår ansvarsförsäkring och hemförsäkring.

Kunskap

Vad ingår i er hemförsäkring?

Vad är fast egendom?

Vad är lös egendom?

Vad är lösöre?

Vad är självrisk?

Vad ingår i ett överfallsskydd?

Varför är det bra med rättsskydd i en hemförsäkring?

Vad är en ansvarsförsäkring för något?

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023