Vad är fast egendom?

Fast egendom är både fastigheten själv och det som hör till den antingen genom en så kallad ändamålsgemenskap mellan föremålet och fastigheten, eller att föremålet mer eller mindre är fast förankrat i fastigheten. Om du bor i en hyresrätt och bostadsrätt så täcks både fastigheten och det mesta av den övriga fasta egendomen som hör till bostaden av hyresvärden och bostadsrättföreningens fastighetsförsäkring, men viss fast egendom bör du skydda med en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Det är där Gofido kommer in i bilden.

Fast egendom hyresrätt

I en hyresrätt är det framförallt inglasad balkong, markis och TV antenn/parabol som du själv har bekostat och som vid skada inte kan ersättas av annan försäkring som ingår i Gofidos hemförsäkring. Övrig fast inredning har din hyresvärd ansvaret för.

Fast egendom bostadsrätt

I en bostadsrätt finns större behöv av att skydda fast egendom i din bostad då du är underhållsskyldig för mycket mer av den fasta inredningen och ett bostadsrättstillägg rekommenderas. Kontrollera med din bostadsrättsförening då de denna ibland ingår i avgiften till föreningen. Bostadens ytskikt som tapeter och golv, kök, badrum och vitvaror är några av sakerna som täcks av Gofidos bostadsrättstillägg och du kan få ut ersättning om en skada skulle ske.

Gofido finns vid din sida

Gofido är en lojal hund som alltid finns vid din sida när något plötsligt sker på din fasta egendom. Med oss kan du känna dig trygg utan att du får betala för mycket. Vi skräddarsyr din hemförsäkring efter dina behov och du väljer själv vad du vill ska ingå. Du kommer sänka din försäkringskostnad och ändå få det rätta skyddet för dig. Byt till Gofido idag och börja spara pengar. Kontakta gärna oss om du har några frågor rörande vilken egendom som ingår i din försäkring.

Kunskap

 • Vad är fast egendom?

  Fast egendom är jord (mark) och den är indelad i fastigheter. Det är vanligt att ordet fastighet används när man pratar om byggnader och hus. Läs mer om fast egendom här.

 • Vad är lös egendom?

  Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Det kan vara lätt att blanda ihop lösöre och lös egendom och tro att de är samma sak. Lös egendom är en bredare definition och innefattar flera kategorier av egendom där lösöre ingår. Läs mer om lös egendom här.

 • Vad är lösöre?

  Lösöre är fysiska saker du har i ditt hem, till exempel möbler, kläder, husgeråd, konst, elektronik och dina personliga tillhörigheter i allmänhet. Läs mer om lösöre här.

 • Vad är självrisk?

  Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den är valbar när du tecknar din försäkring och är minst 1 500 kr med intervaller på 500 kr (max 10 000 kr). Om du har valt överfallsskydd eller resetrubbelförsäkring gäller dessa utan självrisk. Om du har valt rättskydd gäller detta med självrisk på 25 % av kostnaden, dock lägst 5 000 kr. Läs mer om självrisk här.

 • Vad ingår i ett överfallsskydd?

  Vår överfallsförsäkring ger dig en fast ersättning om du utsätts för till exempel misshandel, rån eller våldtäkt. Är du under 26 år ingår det i din hemförsäkring. Är du över 26 år kan du lägga till det som ett tillval. Läs mer om överfallsskydd här.

 • Vad ingår i er hemförsäkring

  I försäkringen ingår

  • Saker (lös egendom, lösöre) som du äger, hyr eller lånar och som du använder privat (ej i jobbet)
  • Pengar som du äger
  • Värdehandlingar som du äger (tex id-handlingar, kontokort och värdepapper)
  • Fast inredning i bostad (inklusive inglasad balkong, markis och TV antenn/parabol som du själv har bekostat och som vid skada inte kan ersättas genom annan försäkring)

  Läs mer om vad som ingår i din hemförsäkring här.

 • Varför är det bra med rättsskydd i en hemförsäkring?

  Om du skulle hamna i domstol i samband med en juridisk tvist kan kostnaderna snabbt skena iväg. Med tillägget rättsskydd går vi då in och ersätter kostnader för ombud och rättegångskostnader. Läs mer om rättsskydd här.

 • Vad är en ansvarsförsäkring för något?

  En ansvarsförsäkring ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker. Bland annat utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och vi för din talan vid en eventuell rättegång. Läs mer om ansvarsförsäkring här.

Man som skaffat försäkring hos Gofido leker med sin hund

Visst vill du vara med?

Du försäkrar bara det du behöver. Ditt val, samma trygghet, lägre pris.

Vill du vara först med att testa? I september är det dags.