Vad menas med självrisk?

Självrisk är den summa du betalar om du råkar ut för en skada och behöver få ersättning från din försäkring. Med Gofido kan du själv välja om du vill ha en hög eller låg självrisk och då kan du påverka din månadskostnad för försäkringen. Desto högre självrisk du väljer, desto mindre betalar du i månadskostnad för din försäkring i vad som kallas omvänd proportion. Syftet med självrisken är att du ska bli mer aktsam och försiktig med dina saker.

Exempel! Har du en hemförsäkring med en självrisk på 1 500 kronor och din dator som är värd 6 000 kronor blir stulen får du ut en ersättning på 4 500 kronor efter att självrisken har dragits av.

Vad innebär självriskreducering?

Till vissa försäkringar kan du göra tillägg för att få en självriskreducering. Det innebär att i vissa situationer så slipper du betala självrisken. Detta är framförallt vanligt när du hyr bil. Då betalar du oftast en extra summa för att slippa betala självrisken. Med hemförsäkringar ingår detta i allmänhet inte och det gör det heller inte hos Gofido där den minsta självrisken är 1500 kr. Vissa moment i försäkringen, exempelvis överfallsförsäkringen, har dock ingen självrisk.

Självrisk på hemförsäkring hos Gofido

Hos Gofido har du en flexibel självrisk och bestämmer själv beloppet du betalar mellan 1 500 och 10 000 kronor. Du bestämmer din självrisk när du skaffar vår hemförsäkring, samtidigt bestämmer du vad du vill ska ingå i din försäkring. Till skillnad från traditionella bolag så förutsätter inte vi att alla äger samma saker. Bor du i innerstan kanske du inte behöver ha en hemförsäkring som täcker brygga och gräsklippare. Gofido söker upp den bästa försäkringslösningen för dig där du själv bestämmer villkoren. På så vis vet du alltid att du betalar ett rättvist pris samtidigt som du har rätt skydd.

Kunskap

 • Vad är fast egendom?

  Fast egendom är jord (mark) och den är indelad i fastigheter. Det är vanligt att ordet fastighet används när man pratar om byggnader och hus. Läs mer om fast egendom här.

 • Vad är lös egendom?

  Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Det kan vara lätt att blanda ihop lösöre och lös egendom och tro att de är samma sak. Lös egendom är en bredare definition och innefattar flera kategorier av egendom där lösöre ingår. Läs mer om lös egendom här.

 • Vad är lösöre?

  Lösöre är fysiska saker du har i ditt hem, till exempel möbler, kläder, husgeråd, konst, elektronik och dina personliga tillhörigheter i allmänhet. Läs mer om lösöre här.

 • Vad är självrisk?

  Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den är valbar när du tecknar din försäkring och är minst 1 500 kr med intervaller på 500 kr (max 10 000 kr). Om du har valt överfallsskydd eller resetrubbelförsäkring gäller dessa utan självrisk. Om du har valt rättskydd gäller detta med självrisk på 25 % av kostnaden, dock lägst 5 000 kr. Läs mer om självrisk här.

 • Vad ingår i ett överfallsskydd?

  Vår överfallsförsäkring ger dig en fast ersättning om du utsätts för till exempel misshandel, rån eller våldtäkt. Är du under 26 år ingår det i din hemförsäkring. Är du över 26 år kan du lägga till det som ett tillval. Läs mer om överfallsskydd här.

 • Vad ingår i er hemförsäkring

  I försäkringen ingår

  • Saker (lös egendom, lösöre) som du äger, hyr eller lånar och som du använder privat (ej i jobbet)
  • Pengar som du äger
  • Värdehandlingar som du äger (tex id-handlingar, kontokort och värdepapper)
  • Fast inredning i bostad (inklusive inglasad balkong, markis och TV antenn/parabol som du själv har bekostat och som vid skada inte kan ersättas genom annan försäkring)

  Läs mer om vad som ingår i din hemförsäkring här.

 • Varför är det bra med rättsskydd i en hemförsäkring?

  Om du skulle hamna i domstol i samband med en juridisk tvist kan kostnaderna snabbt skena iväg. Med tillägget rättsskydd går vi då in och ersätter kostnader för ombud och rättegångskostnader. Läs mer om rättsskydd här.

 • Vad är en ansvarsförsäkring för något?

  En ansvarsförsäkring ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker. Bland annat utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och vi för din talan vid en eventuell rättegång. Läs mer om ansvarsförsäkring här.

Man som skaffat försäkring hos Gofido leker med sin hund

Visst vill du vara med?

Du försäkrar bara det du behöver. Ditt val, samma trygghet, lägre pris.

Vill du vara först med att testa? I september är det dags.