Gofido logotyp

Om personuppgifter

Personuppgiftspolicy

Det här är vår personuppgiftspolicy. Den talar om för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och varför vi gör det. Policyn gäller då Gofido, registrerat som Care of Fido AB, org. nr. 559169-4632, med registrerad adress Stadsgården 6, 116 45 Stockholm, Sverige ("Gofido"), tillhandahåller försäkringstjänster till dig.

När du interagerar med oss delar du samtidigt personlig information. Den informationen används för att tillhandahålla dig försäkring, för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

När vi säger personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. För oss är det viktigt att det är tydligt för dig vilka uppgifter vi samlar in, och hur vi använder dem. Den här policyn innehåller detaljerad information om allt som har med behandlingen av dina uppgifter att göra. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallat GDPR), annan tillämplig lagstiftning och föreskrifter från olika myndigheter. Alla uppdateringar som rör behandlingen av dina personuppgifter meddelas på vår hemsida.

Din integritet är viktig för oss. Vi gör därför vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Hur samlar vi in personuppgifter?

Hur använder vi personuppgifter?

Laglig grund för personuppgiftsbehandling

Automatiska beslut om profilering

Informationssäkerhet och radering

Hur vi delar personuppgifter

Dina rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

Vem kan du kontakta

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023