Vad är rättsskydd?

Med en rättsskyddsförsäkring får du hjälp och ersättning om du skulle hamna i någon form av rättslig tvist. Du får ett rättsskydd som täcker kostnaderna för ett juridiskt ombud och om du skulle förlora tvisten och tvingas betala motpartens rättegångskostnader, täcker rättsskyddet oftast denna kostnad också. Tvisterna måste vara så kallade tvistemål och de ska även kunna prövas i domstol för att du ska få rättshjälp.

OBS! Tänk på att det ombud du anlitar måste vara lämplig med hänsyn till domstolsorten och ärendets natur samt vara ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på advokatbyrå eller kunna visa att denne har särskild lämplighet för uppdraget. Ditt valda ombud måste skicka in en rättsskyddsansökan och vi måste slutligen godkänna ombudet. I tvist som handläggs utomlands måste du också anlita ombud som vi godkänner på förhand.

Rättsskydd i hemförsäkringen

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen hos många försäkringsbolag men eftersom inte alla människor behöver en rättsskyddsförsäkring så har vi på Gofido gjort den valbar. Därmed kan du sänka din månadskostnad om du känner att du inte är i behov av rättshjälp. Det är dock relativt vanligt att det uppstår tvister om till exempel ett arv med familjemedlemmar eller oklarheter om en upphandlat tjänst, så det är rekommenderat att du lägger till rättsskydd på din hemförsäkring. Då vet du att Gofido alltid är vid din sida när livet biter ifrån.

Känn dig trygg med en rättsskyddsförsäkring hos Gofido

Vi på Gofido vill alltid att du ska känna dig trygg med din försäkring och att du ska veta exakt vad du betalar för. Vill du inte har rättsskydd så plockar du helt enkelt borde det från din hemförsäkring. Vi tar alltid fram ett skräddarsytt förslag på en hemförsäkring till dig där du enkelt plockar bort och lägger till precis så som du vill ha det. Därmed får du alltid rätt skydd till rätt pris.

Kunskap

 • Vad är fast egendom?

  Fast egendom är jord (mark) och den är indelad i fastigheter. Det är vanligt att ordet fastighet används när man pratar om byggnader och hus. Läs mer om fast egendom här.

 • Vad är lös egendom?

  Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Det kan vara lätt att blanda ihop lösöre och lös egendom och tro att de är samma sak. Lös egendom är en bredare definition och innefattar flera kategorier av egendom där lösöre ingår. Läs mer om lös egendom här.

 • Vad är lösöre?

  Lösöre är fysiska saker du har i ditt hem, till exempel möbler, kläder, husgeråd, konst, elektronik och dina personliga tillhörigheter i allmänhet. Läs mer om lösöre här.

 • Vad är självrisk?

  Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den är valbar när du tecknar din försäkring och är minst 1 500 kr med intervaller på 500 kr (max 10 000 kr). Om du har valt överfallsskydd eller resetrubbelförsäkring gäller dessa utan självrisk. Om du har valt rättskydd gäller detta med självrisk på 25 % av kostnaden, dock lägst 5 000 kr. Läs mer om självrisk här.

 • Vad ingår i ett överfallsskydd?

  Vår överfallsförsäkring ger dig en fast ersättning om du utsätts för till exempel misshandel, rån eller våldtäkt. Är du under 26 år ingår det i din hemförsäkring. Är du över 26 år kan du lägga till det som ett tillval. Läs mer om överfallsskydd här.

 • Vad ingår i er hemförsäkring

  I försäkringen ingår

  • Saker (lös egendom, lösöre) som du äger, hyr eller lånar och som du använder privat (ej i jobbet)
  • Pengar som du äger
  • Värdehandlingar som du äger (tex id-handlingar, kontokort och värdepapper)
  • Fast inredning i bostad (inklusive inglasad balkong, markis och TV antenn/parabol som du själv har bekostat och som vid skada inte kan ersättas genom annan försäkring)

  Läs mer om vad som ingår i din hemförsäkring här.

 • Varför är det bra med rättsskydd i en hemförsäkring?

  Om du skulle hamna i domstol i samband med en juridisk tvist kan kostnaderna snabbt skena iväg. Med tillägget rättsskydd går vi då in och ersätter kostnader för ombud och rättegångskostnader. Läs mer om rättsskydd här.

 • Vad är en ansvarsförsäkring för något?

  En ansvarsförsäkring ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker. Bland annat utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och vi för din talan vid en eventuell rättegång. Läs mer om ansvarsförsäkring här.

Man som skaffat försäkring hos Gofido leker med sin hund

Visst vill du vara med?

Du försäkrar bara det du behöver. Ditt val, samma trygghet, lägre pris.

Vill du vara först med att testa? I september är det dags.