Gofido logotyp

Vad är rättsskydd?

Kunskap

Med en rättsskyddsförsäkring får du hjälp och ersättning om du skulle hamna i någon form av rättslig tvist.

Du får ett rättsskydd som täcker kostnaderna för ett juridiskt ombud och om du skulle förlora tvisten och tvingas betala motpartens rättegångskostnader, täcker rättsskyddet oftast denna kostnad också. Tvisterna måste vara så kallade tvistemål och de ska även kunna prövas i domstol för att du ska få rättshjälp.

OBS! Tänk på att det ombud du anlitar måste vara lämplig med hänsyn till domstolsorten och ärendets natur samt vara ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på advokatbyrå eller kunna visa att denne har särskild lämplighet för uppdraget. Ditt valda ombud måste skicka in en rättsskyddsansökan och vi måste slutligen godkänna ombudet. I tvist som handläggs utomlands måste du också anlita ombud som vi godkänner på förhand.

Rättsskydd i hemförsäkringen

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen hos många försäkringsbolag men eftersom inte alla människor behöver en rättsskyddsförsäkring så har vi på Gofido gjort den valbar. Därmed kan du sänka din månadskostnad om du känner att du inte är i behov av rättshjälp. Det är dock relativt vanligt att det uppstår tvister om till exempel ett arv med familjemedlemmar eller oklarheter om en upphandlat tjänst, så förslagsvis kan du lägga till rättsskydd på din hemförsäkring. Då vet du att Gofido alltid är vid din sida när livet biter ifrån.

Känn dig trygg med en rättsskyddsförsäkring hos Gofido

Vi på Gofido vill alltid att du ska känna dig trygg med din försäkring och att du ska veta exakt vad du betalar för. Vill du inte har rättsskydd så plockar du helt enkelt borde det från din hemförsäkring. Vi tar alltid fram ett skräddarsytt förslag på en hemförsäkring till dig där du enkelt plockar bort och lägger till precis så som du vill ha det. Därmed får du alltid rätt skydd till rätt pris.

Kunskap

Vad ingår i er hemförsäkring?

Vad är fast egendom?

Vad är lös egendom?

Vad är lösöre?

Vad är självrisk?

Vad ingår i ett överfallsskydd?

Varför är det bra med rättsskydd i en hemförsäkring?

Vad är en ansvarsförsäkring för något?

Gofido

Care of Fido AB

Org.nr. 559169-4632

Stadsgården 6

116 45 Stockholm

Gofido logotyp
© Gofido 2023